Conpot
Stikkord: Vindkraft

Første vindkraftprosjekt for Peab i Norge

Peab Anlegg har fått kontrakt på utbyggingen av Hamnefjellet vindkraftverk i Båtsfjord. Peab skal blant annet bygge veier på utbyggingsområdet, og fundamenter for 15 vindkraftturbiner.

#conpot på Instagram

    Utforsker mulighetene for integrerte vindkraftverk i bygg

    Små vindkraftverk kan utgjøre et viktig tilskudd til strømproduksjonen i byer og tettbygde strøk. Men hvordan kan vi utnytte vinden på beste måte?