Vi trenger fagarbeidere til å bygge Norge

– I følge vår medlemsundersøkelse sliter fire av ti bedrifter i undersøkelsen med å få tak i fagarbeidere.  Søknadsfristen for valg av studieretning på videregående skole går ut nå 1. mars. Jeg tror mange foreldre ikke vet om alle mulighetene som ligger i byggenæringen, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i Byggenæringens Landsforening (BNL). I samme undersøkelse […]