Støttebukk for semitraller

På bakgrunn av en konkret rådgivningsopgave hos en kunde, henvendte Avidenz seg til oss, for å høre om Bevola hadde en støttebukk i varesortimentet. Det var imidlertid ikke tilfellet, men Bevolas divisjonsjef og ingeniør, Leonard Jensen Vejlsøe, påtok seg oppgaven med å få produsert en. Bevola har nå utviklet en støttebuk, som kan tåle belastning […]