Gjør boreriggen til ett analyseverktøy

Dette igjen intregrert med iSURE-programvaren for planlegging av tunnelprosjekt, gir informasjon om bergkvalitet og overiskt over borhullet. Disse unike funksjoner gir en kvalitesøkning av prosjektet. Systemet er konstruert for bruk med Sandviks borerigger for underjordsboring, og tilbyr på-plass-analyse av bergmasse, noe som kan gi store fordeler ved optimalisering av tunneldrivingen. Det tilbyr ikke bare en […]