Conpot
Stikkord: Samferdselsminister

Nye Veier AS skal være operativt fra årsskiftet

Regjeringen foreslår forhøyelse av egenkapitalen i selskapet, som skal sikre en helhetlig, sammenhengende og effektiv utbygging av hovedvegnettet i Norge.

#conpot på Instagram

  Trafikketatene vil halvere transportutslipp innen 2030

  Utslippene fra transport må halveres innen 2030, ifølge transportetatene. Klimamål gjennomsyrer de aller fleste forslagene til samferdselsutvikling de neste tolv årene.


  E16 mellom Arna og Voss rassikres

  Statens vegvesen omdisponerer midler for å framskynde rassikringen. Arbeidet kan starte allerede i august.

  Nye veikriterier legger til rette for modulvogntog

  – Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene. For ett år siden gjorde vi modulvogntogordningen, som tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn, permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.


  Nytt statlig veiselskap får hovedkontor i Kristiansand

  Det nye statlige veiselskapet som skal få opp effektiviteten i norsk veibygging, får hovedkontor i Kristiansand.

  - En offensiv og fremtidsskuende transportplan

  - Nasjonal transportplan (NTP) er det store verktøyet for langsiktig prioritering og samferdselssatsing. H/FrP-regjeringen igangsetter nå arbeidet med ny NTP, og foreslår flere viktige grep.

  Egen motorveiplan del av ny transportplan

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) varsler at det skal utarbeides forslag til ny motorveiplan i forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

  Regjeringen vil ha uavhengig veitilsyn

  Regjeringen vil skille Vegtilsynet fra Statens vegvesen for å få et uavhengig tilsyn som er underlagt Samferdselsdepartementet. Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.  Ketil Solvik-Olsen samferdselsminister

  Samferdselsministeren vil drøfte kollektivfeltets framtid

  Etter at antallet elbiler har steget fra snaut 14.000 til over 32.000 på bare ett år, vil samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) drøfte problemene den økte trafikken skaper for busser og drosjer.

  Ap vil bruke mer på jernbanevedlikehold

  Arbeiderpartiet vil bruke 400 millioner mer enn regjeringen på jernbanevedlikehold neste år. – Historieløst, svarer samferdselsministeren.