RTEX med halvert energiforbruk og 25 % lavere vekt

Takket være et nyutviklet driftsprinsipp – konstant trykkontroll, bedre energioverføring i spettet og den nye RHEX-meiselen – slår RTEX alle rekorder når det gjelder brytingseffektivitet. RTEX har brytekapasiteten til et spett på 30+ kg, men bruker bare halvparten så mye trykkluft og er 25 % lettere. RTEX gir store innsparingsmuligheter, og innebærer samtidig en helt […]