Sikrer mot farlige istapper

Mange bygårder og andre bygninger representerer om vinteren en livsfare i form av tunge istapper som faller ned og potensielt skader personer og materiell, eller værre. Hus- eller grunneier er lovpålagt og pliktig å forebygge denne faren, blant annet gjennom Forskrift om kommunal håndheving av politivedtekter § 2 med hjemmel i lov 4. august 1995 […]