Videreutvikler sikkerhetskultur

De siste fire årene er antall fraværsskader, inkludert underentreprenører, redusert med over 65 prosent. – Sikkerhet er vårt hovedfokus. Alle som besøker en NCC-arbeidsplass skal også komme trygt hjem. Derfor bruker vi mye ressurser på HMS i NCC, og vi stiller strenge krav til våre underentreprenører. Gjennom systematisk arbeid har vi hatt en svært positiv […]