Conpot
Stikkord: NCC

NCC vinner milliardkontrakt på Færøyene

NCC har i dag signert kontrakt om bygging av to veitunneler på Færøyene. Kontrakten består av to delprosjekter, og er betinget av at finansiering godkjennes av Landsstyret på Færøyene.

#conpot på Instagram

  Knuseverk fraktet 2400 km fra Finland til Orkanger

  NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk i Orkanger er nå satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.


  Først ut med kjønnslikestilte byggebrakker

  NCC har utviklet Nordens første personalbrakke med eneroms-garderober. Brakken bidrar til at NCC får en mer likestilt arbeidsplass i en bransje hvor 92 prosent er menn, og tilrettelegger for nåværende og fremtidige kvinnelige arbeidstakere.

  Bygger Nye Jordal Amfi

  NCC skal på oppdrag for Oslo kommune, Kultur- og idrettsbygg KF, bygge Nye Jordal Amfi i Oslo. Dagens Jordal Amfi er en av Norges mest kjente idrettsarenaer og ble bygget til OL i Oslo i 1952.


  Full strømprodukusjonen ved Kistefossdammen barnehage

  Solcelleanlegget på taket til Kistefossdammen barnehage i Heggedal i Asker kommune produserer nå strøm. Anlegget er et av de første på norske barnehager og vil ha en størrelse på 300 m2 og en effekt på over 54,5 kW/t når det står ferdig.

  Norsk satsning på profilbetong i Sverige

  NCC er i Norge bransjeledende på profilbetong – glidestøp av betongrekkverk, banketter og betongkantstein. Nå henter svenskene inn norsk kompetanse i forbindelse med lanseringen av teknikken glidestøp tilpasset formål på og langs vei.

  NCC skal halvere CO2-utslipp

  NCC slutter seg til FNs Lima-Paris Action Agenda (LPAA) for klimaet og målsetting om å redusere 50 prosent av selskapets CO2-utslipp innen 2020, i forhold til utslippsnivået i 2015.

  Anerkjennes for dokumentert bærekraftarbeid

  En studie utført av Mistra Centre for Sustainable Markets (MISUM) ved Handelshøyskolen i Stockholm, plasserer NCC blant Sveriges 10 beste børsnoterte selskaper når det gjelder dokumentering av sitt bærekraftarbeid.  Startet opp fire nye veidrift-kontrakter

  NCC Roads tok 1. september over ansvaret for fire nye driftskontrakter for Statens vegvesen. Med oppstarten av kontraktene Solør, Rjukan, Indre Ryfylke og Arendal Øst har NCC Roads til sammen elleve driftskontrakter i sin portefølje.

  Seriøsitet er avgjørende for sikkerheten

  I forbindelse med NCC Construction Norways femte HMS-uke lanserer administrerende direktør Håkon Tjomsland en 8-punkts liste for å skape økt fokus på seriøsitet i bygge- og anleggsnæringen.