Conpot
Stikkord: Manpower

Positive signaler for arbeidsmarkedet

Norske arbeidsgivere gir positive signaler til jobbsøkere for våren, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2014. Forventet sysselsetting ligger 3 prosentpoeng høyere enn i forrige kvartal.

#conpot på Instagram

    Mangel på faglært arbeidskraft fortsetter å øke

    Fagarbeidere er fortsatt yrkesgruppen det er vanskeligst å rekruttere ansatte til, både i Norge og ellers i verden.