Norske bedrifter lover fornybar tungtransport

Erklæringen legges fram i forbindelse med Zerokonferansen denne uka. Flere tunge aktører er med, deriblant Posten Norge og Oslo kommune. Zero roser bedriftene som har undertegnet. – Vi trenger aktører som leder an i omleggingen til framtidsrettede fornybare transportløsninger, sier miljøstiftelsens leder Marius Holm. Han tror fornybar tungtransport vil skyte fart med avgiftsendringene som trer i […]