– Økt kontrollaktivitet har effekt

– Andelen kjøretøy på vegene i landsdelen fra denne delen av Europa har økt betraktelig de siste årene, og tilstanden på noen av disse var for en del år siden ikke tilfredsstillende. Strengere krav i Norge til vinterutrustning på tunge kjøretøy, i kombinasjon med økt kontrollaktivitet, har ført til en bedret tilstand på de aller […]