Conpot
Stikkord: Knuseverk
#conpot på Instagram

    Knuseverk fraktet 2400 km fra Finland til Orkanger

    NCCs nye knuseverk på Gjølme pukkverk i Orkanger er nå satt i drift. Med en kapasitet på 200 000 tonn/år, skal det nye knuseverket dekke inn den økte markedsetterspørselen etter steinmaterialer som NCC opplever i distriktet.