Conpot
Stikkord: Ketil Solvik-Olsen

Trafikketatene vil halvere transportutslipp innen 2030

Utslippene fra transport må halveres innen 2030, ifølge transportetatene. Klimamål gjennomsyrer de aller fleste forslagene til samferdselsutvikling de neste tolv årene.

#conpot på Instagram
  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Transport-fasiten kommer ikke før om over ett år

  Først sommeren neste år får vi vite om politikerne på Stortinget har fulgt anbefalingene til transportetatene. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) håper på bred enighet.


  Nye Veier AS skal være operativt fra årsskiftet

  Regjeringen foreslår forhøyelse av egenkapitalen i selskapet, som skal sikre en helhetlig, sammenhengende og effektiv utbygging av hovedvegnettet i Norge.

  E134 blir ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) vil satse på E134 som ny hovedvei mellom Østlandet og Vestlandet. Riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedal vil bli vurdert videre som den andre hovedveien.


  Øker bevilgningene til vei og jernbane

  - Tryggere og mer effektiv transport for personer og gods gjør hverdagen enklere for folk og næringsliv. Dette sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016.

  Nye veikriterier legger til rette for modulvogntog

  – Regjeringen ønsker å legge til rette for at modulvogntog skal kunne kjøre på veiene. For ett år siden gjorde vi modulvogntogordningen, som tillater vogntog på inntil 25,25 meter og 60 tonn, permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  E16 mellom Arna og Voss rassikres

  Statens vegvesen omdisponerer midler for å framskynde rassikringen. Arbeidet kan starte allerede i august.

  Nytt statlig veiselskap får hovedkontor i Kristiansand

  Det nye statlige veiselskapet som skal få opp effektiviteten i norsk veibygging, får hovedkontor i Kristiansand.  Egen motorveiplan del av ny transportplan

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) varsler at det skal utarbeides forslag til ny motorveiplan i forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan.

  Regjeringen vil ha uavhengig veitilsyn

  Regjeringen vil skille Vegtilsynet fra Statens vegvesen for å få et uavhengig tilsyn som er underlagt Samferdselsdepartementet. Det kommer fram i revidert nasjonalbudsjett tirsdag.