Satser på polsk timeregistrering

Ifølge Arbeidstilsynet forårsaker språkproblemer ofte ulykker og farlige situasjoner på byggeplassen: Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Elzbieta Nielsen har polsk bakgrunn og har vært mye i felten på tilsynsbesøk. Hun kan fortelle at det ikke er uvanlig at arbeidere på norske byggeplasser hverken forstår norsk eller engelsk, og er ikke i tvil om at jo mer informasjon […]