Conpot
Stikkord: Evaluering
#conpot på Instagram

    Evalueringsverktøy for skoleanlegg

    Sintef Byggforsk tilbyr nå et evalueringsverktøy for skoler som ønsker å kartlegge brukernes erfaringer med skoleanlegget.