Bygger renseanlegg for Os kommune

Oppdraget innebærer sprengning av adkomst, fjellhall og utslippstunnel på til sammen rundt 100.000 kubikkmeter fast masse (fjell). I tillegg skal Veidekke utføre grunnarbeid som masseutskiftning, planering og etablering av infrastruktur som grøfter og VA-anlegg på Ytre Moberg og i Greidalen. – Dette er et viktig prosjekt for oss i Veidekke. I dagens tøffe marked er […]