Behovet for containere vil øke fremover

I skipsfarten i Norge ble det transportert 1,7 millioner tonn gods i containere i 3. kvartal 2014, dette utgjør 10,5 prosent mer enn samme kvartal i 2013. Gjennomsnittlig godsmengde per container var 12,5 tonn i 3. kvartal 2014, mens den i tilsvarende kvartal i 2013 var 11,9 tonn. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. […]