Conpot
Stikkord: byggesak
#conpot på Instagram

    Sanner må bruke tiden frem til 2018 til opprydning

    Byggmesterforbundet er tilfreds med at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 23. februar vedtok en endring i byggesaksforskrift.