Conpot
Stikkord: bompenger

3.700 kroner i bompenger på ferjefri E39

Bompengeregningen mellom Kristiansand og Trondheim kan komme på 3.700 kroner når E39 blir ferjefri. Kostnaden kan skremme vekk bilistene, mener trafikkforsker.

#conpot på Instagram
  Generalsekretær Børre Skiaker i KNA Kongelig Norsk Automobilklub

  Vil erstatte bomstasjoner med satellitter

  Dagens bomstasjoner bør nedlegges, ikke utbygges videre slik Vegdirektoratet foreslår. Isteden bør vi satse på veiprising basert på satellittnavigasjon (GNSS), mener KNA.


  vei veibygging

  Bedre og billigere veier med nytt selskap

  Regjeringen lanserer tirsdag et nytt veiselskap, som skal sørge for at veiutbygging i Norge blir bedre planlagt, billigere og mer effektivt gjennomført.

  Regjeringen kutter antall bomselskaper

  Antall bomselskaper skal kuttes fra dagens om lag femti til tre til fem fylkeskommunalt eide selskaper, opplyser samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).


  WTL

  Flytter bort fra bompengene

  Wik transport & Lager AS velger som sannsynligvis ett av de første firma med lokaliteter på Sotra å flytte den daglige driften til Bergen. Økte kostnader i forbindelse med ny bro og vei til Sotra oppgis som grunn.

  Nor Slep henger transport

  Obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy

  Dette er en del av en større bompengereform som også forsterker regjeringens satsing for tryggere og ryddigere forhold innen vegtransport.

  Veiprosjekter kan få lavere bomtakster

  Regjeringen går inn for en ordning som kan føre til lavere takster på 13 nye bomprosjekter.

  Tungtransporten pålegges enorm bompengeøkning

  For norske transportselskaper vil endringene i bompengesatsene i Oslofjordtunnelen gi en økning på opptil 109 %.