Seks søkere vil bli jernbanedirektør

– Vi vil ansette en person i stillingen i løpet av de nærmeste ukene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp). Han påpeker at det nye Jernbanedirektoratet vil være en viktig brikke i jernbanereformen. Blant søkerne er advokat Kanwal Suleman, prosjektleder Leif Ringkjøb, Thorbjørn Gaarder Chief credit officer, og stabssjef ved Forsvarets Operative Hovedkvarter Håkon Tronstad. Nåværende […]