Conpot

Om Conpot Norge AS

Conpot Norge AS er et medieselskap og en nettavis rettet mot bygg- , anlegg- og transportbransjen.

Nettavisen Conpot er inne i sitt 21. år på markedet. Conpot.no ble lansert i ny drakt i desember 2013. Mens vi jobbet fram nettsiden vår, hadde vi i tankene at vi ville være oversiktlig, ryddig og lett manøvrerbare. i Vi vil anerkjenne bygg-, anlegg-, og transportbransjen som en gruppe med like store individforskjeller som i de fleste andre bransjer. Her skal du finne det DU vil lese om, og du skal finne den informasjonen som er nyttig for deg eller selskapet du jobber for.

En av Conpots store fordeler er måten vi jobber på og kunnskapen vi samler i vårt møte med bransjen. I løpet av året snakker vi med hundretalls mennesker innen de forskjellige delene av bransjen, og holder oss oppdatert på både svingninger i markedet og den generelle stemningen rundt om i landet. Dette igjen hjelper oss både til å trykke de riktige sakene, eller gi råd i forhold til effektiv og riktig markedsføring.

Vi er ikke et stort og tungrodd selskap. Vi er noen få engasjerte ansatte som liker det vi gjør, vi liker dere, og vi liker bransjen og dens kraftfulle stemme.

La oss hjelpe dere å få den stemmen og deres budskap ut til deres målgruppe. Send oss tips om saker, pressemeldinger, eller kjøp annonseplass på nett.

For innsending av pressemeldinger: presse@conpot.com

For innsending av tips til artikler og nyhetssaker: alf@conpot.com

For spørsmål om annonser og markedsføring: post@conpot.com