Norges Bank: Det blir vanskeligere å få lån

Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse fortsatte etterspørselen etter lån å øke i årets andre kvartal, noe som også gjaldt fastrentelån. – Bankene rapporterer om uendret kredittpraksis i andre kvartal. De venter strammere kredittpraksis overfor husholdningene i tredje kvartal, heter det i meldingen fra Norges Bank. – Overrasker sterkt Etterspørselen har økt kraftig, mens bankene ventet en […]