Utvidet kystmuseum under oppseiling

Å bygge et museum er utfordrende nok i seg selv, med sine tekniske krav til stabil temperatur og luftfuktighet. Når et stort antall besøkende skal inn og ut av museet, fører det med seg variasjoner i luftfuktighet og temperatur. – Løsningen ble et system som både fukter og avfukter lufta. Dette skjer via en sentral […]