Rambøll satser på Gemini Terreng & Entreprenør

I høst og vinter valgte Rambøll å øke antall lisenser og sende mange nye medarbeidere på kurs for å øke kompetansen på dette området. Dette skjer samtidig som flere og flere konsulentselskaper tar i bruk Powel sine løsninger. Gemini Terreng & Entreprenør er en løsning for konsulenter og entreprenører og blir brukt til prosjektering, planlegging, […]