SINTEF sertifiserer stillasprodukter

Bakgrunnen for dette er endringer fra 01.07.2016 i Produsentforskriften. Disse endringene fremgår av Lovdata. Overgangsordning Frem til 30. juni 2016 var det Arbeidstilsynet som utstedte typegodkjenning for stillasprodukter i Norge. Stillasprodukter som er typegodkjent av Arbeidstilsynet kan omsettes inntil tidspunktet som er angitt på typegodkjenningen, se Produsentforskriftens §4-6. Etter at denne er utløpt kreves sertifikat […]