Hva skal til for å søke sentral godkjenning for ansvarsrett? Vår gjesteblogger Mats fra 24onoff har oppsummert alle krav, og laget en sjekkliste som viser deg om du kan søke i dag. 

Hva er sentral godkjenning?

Sentralt godkjent er en frivillig kvalitetsordning som viser at et foretak oppfyller kravene til faglige kvalifikasjoner, rutiner for kvalitetssikring og seriøsitet.

Foretakene som er tatt opp i ordningen kan dokumentere at de har:

  1. Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
  2. Gode rutiner for kvalitet og sikkerhet
  3. Betalt skatter og avgifter

Sentral godkjenning dekker ulike funksjoner, fagområder og tiltaksklasser, hvor du søker på det som er relevant for ditt foretak.

Eksempel:

Funksjon: Utførende
Fagområde: Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner

Utførelse av bærende og ikke-bærende byggverkskonstruksjoner i tre.

Hva er prisen for sentral godkjenning?

Det koster 3100 kroner i året å være sentralt godkjent.

Søknaden, som er gratis, gjennomføres digitalt på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Hvor lenge varer en sentral godkjenning?

Sentral godkjenning gis for 3 år av gangen. 

Krever gode rutiner for kvalitetssikring

En av forutsetningene for å bli sentralt godkjent er at bedriften har aktive rutiner for kvalitetssikringsarbeid som dekker kravene satt i plan- og bygningsloven.

Regelmessig gjennomgang og grundig dokumentasjon går igjen i lovverket, og de aller fleste bedrifter bruker digitale løsninger for dette, av den enkle grunn at det er vesentlig mindre tidkrevende å håndtere.

Det er ikke uten grunn at digitale sjekklister var vår mest etterspurte funksjon før vi lanserte det. 

Sjekk om du kvalifiserer for sentral godkjenning nå

Vi har laget en kort sjekkliste som gir deg svaret på om din virksomhet har det som trengs for å bli sentralt godkjent.

Sjekk resultatet når du har gjennomført sjekklisten for å se hva du dekker, og eventuelt mangler, for å kunne søke.

Trykk her for å gå til sjekklisten nå, og se om du dekker kravene!

Gjesteinnlegg

Dette er et gjesteinnlegg, som originalt ble publisert på blogg.24onoff.no

Leave a comment