Svanemerket oppgis av innflytteren som avgjørende i boligvalget, noe som støttes av en ny forbrukerundersøkelse gjennomført av YouGov på vegne av Miljømerking Norge.

Hele 33 prosent av respondentene oppgir at de er opptatt av hva de personlig kan gjøre for å ivareta miljøet og 27 prosent ser alltid eller ofte etter Svanemerket når de gjør sine forbruksvalg. Undersøkelsen viser også at de yngste forbrukerne er de mest aktive velgerene av Svanemerkede produkter og tar oftere ut holdningene sine i faktisk handling.

– Svanemerkede Lonaparken har vært et spesielt og spennende bærekraftig prosjekt og jeg har vært heldig å kunne vært med på noe så fremtidsrettet. Beboerne flytter inn i leiligheter med høy kvalitet og et dokumentert godt innemiljø, og som i tillegg er tilrettelagt for lav energibruk og god kildesortering, sier Heather Bergsland, prosjektsjef i NCC.

Mer enn bare miljø

Lonaparken er et bærekraftig prosjekt hvor mennesker, miljø og økonomi har stått i fokus. Utbygger og entreprenør viser til lave sertifiseringskostnader ved at Lonaparken danner grunnlag for et svanemerket byggesystem med lisens fra Miljømerking Norge.

– Det fremtidsrettede byggesystemet er standardisert og erfaringene fra prosjektet vil bli videreført i fremtidige byggeprosjekter. I tillegg er mangfoldet i prosjektteamet og det gode arbeidsmiljøet på byggeplassen et viktig punkt for oss å understreke. Vi er et team bestående av mennesker i alle aldre fra yngste lærlingen til eldstemann i 60-årene, menn og kvinner, og flere nasjonaliteter. I tråd med NCCs verdier og visjon, mener jeg at bærekraft handler mer om bare miljø og sluttbruker, men også alle menneskene i prosjektet. Lonaparken er et prosjekt å være stolt av på alle måter, sier Bergsland entusiastisk.

Leave a comment