– Med et produkt som både virker eksklusivt, stilrent og naturlig, og som det er enkelt å montere, så har vi åpenbart truffet et behov i markedet, sier utviklingssjef Leif Kåre Hindersland i BerryAlloc.

Undersøkelser BerryAlloc tidligere har gjort i markedet viste at selv om mange synes aluminiumslister er fine, så var det mange som mente at de ødela for et mer stilrent preg. – Vi fikk klare tilbakemeldinger på at forbrukerkundene ønsket et mer eksklusivt uttrykk og at hjørnelistene ble skjult. For å oppnå det siste, kunne vi gått for en løsning hvor man limer platene. Det ville likevel ikke gitt en sikker våtromsgodkjenning, så det slo vi raskt fra oss, sier Hindersland.

Godkjent av SINTEF

Etter en omfattende og ressurskrevende prosess kom BerryAlloc frem til det nye innovative produktet Hydrolock. – Denne fungerer i dag som skjult hjørnelist til både utvendige og innvendige hjørner og er godkjent av Sintef for bruk i baderom. Det er søkt patent på løsningen og BerryAlloc er i dag alene om levere skjulte hjørnelister til baderomsplater. Jeg synes det også er ekstra stas at hele produksjonen av dette produktet, inkludert lister og plater, nå foregår i Norge, sier Hindersland.

Enkel installasjon

For BerryAlloc var det viktig at det nye produktet var enkelt å installere. I følge Hindersland er det å installere platene enkelt, langt lettere enn å legge flis, og krever hverken lim eller membran på veggen. – Det er likevel viktig å være oppmerksom på at du, ved Hydroloc trenger en litt større porsjon nøyaktighet og faglig grunnkunnskap enn ved montering av paneler med synlig list. Profesjonelle håndverkere vil derfor ha en betydelig fordel når paneler med skjult hjørnelist skal legges.

Leave a comment