MAD Arkitekter er opptatt av at fakultetet skal ha et uttrykk og et fasadegrep som henger sammen med omgivelsene og relaterer seg til de historiske bygningene rundt Tullinløkka. Sammensatt av ulike volum med varierende størrelser, gesimshøyder og ulik grad av tilbaketrekninger tilpasser nybygget seg den eksisterende bystrukturen.

Den nye bygningen til det juridiske fakultet i Oslo – Foto: MAD arkitekter

Vil synliggjøre studentenes tilstedeværelse

Arkitektene fra MAD kontoret har valgt å jobbe med solide og varige materialer. Teglstein, metall og glass skaper en solid fasade som både viser sin respekt til omgivelsene rundt samtidig som den markerer seg som et viktig offentlig bygg.

– Å styrke Juridisk Fakultet med et helt nytt bygg, sentralt plassert ved Tullinløkka, vil bidra til en re-vitalisering av hele området. Det vil også synliggjøre både Universitetets og studentenes tilstedeværelse samt betydning for byen, sier Torkel Njå, prosjektansvarlig arkitekt, MAD Arkitekter.

Nybygget til det juridiske fakultet vil stå ferdig i 2019.

Leave a comment