– Vi håper dette tiltaket kan bidra til at flere kvinner føler seg ivaretatt og at flere søker seg til yrket. Dersom tiltaket viser seg å være en suksess, er nok dette noe vi ønsker å bygge videre på, sier Arnt Vidvei, HR direktør i NCC.

Svenske erfaringer overføres til Norge

Dagens byggebrakker har klassiske omkledningsrom med benker og rekker med knagger til klærne. Dusjene er plassert bak et forheng. Dette er et gammeldags konsept som ikke tar kvinners behov for privatliv i betraktning. Andre grunner som taler for eneroms-garderober er for eksempel kultur, seksuell legning, fysisk funksjonsnedsettelse eller simpelthen behov for personlig integritet.

Arbeidet med å forbedre garderobeforholdene er allerede satt i gang i Sverige og erfaringene derfra vil bli videreført også i Norge.

Moderne byggebrakker med individuelle båser og låsbar dør

Et av forslagene innebærer å ha individuelle dusjer med låsbar dør. Eventuelt at store omkledningsrom deles inn i mindre rom, der ett skal være beregnet for kvinner som begynner i arbeidslaget.

– Dette skal ikke være en spesialbrakke. Det er slik vi ønsker at personalrommene skal se ut på våre byggeplasser så fort det lar seg gjøre. Alle skal kunne føle seg komfortable og trygge i våre omkledningsrom, sier Christina Lindbäck, Senior Vice President Corporate Sustainability, NCC.

Prosjektet er gjennomført i samarbeid med Ramirent.

Leave a comment