– NCCs visjon om å fornye vår bransje og levere de beste bærekraftige løsningene handler om å tenke nytt og satse på prosjekter som Kistefossdammen barnehage, sier Stine M. Haugen, leder for miljø og bærekraft i NCC. Det er jo barna våre som skal arve etter oss, så da er det passende at det er en barnehage som går i front, sier Stine.

Kistefossdammen barnehage bygges av NCC og blir Norges første offentlige plusshus og skal stå ferdig i februar 2017. Bygget som skal romme tilsammen 100 barn og 30 ansatte fordelt på 1.300 kvm vil produsere et overskudd av energi som tilsvarer årsforbruket til to elbiler.

50 prosent reduserte klimagassutslipp

Prosjektet inngår i FutureBuilt+, en konkurranseserie som skal vise at det er mulig å bygge plusshus innenfor alle bygningskategorier og uavhengig av kontekst og skal generere mer energi enn det forbruker gjennomsnittlig per år. Plusshuset blir forsynt med 100 prosent lokal fornybar energi fra bergbrønner og solceller.

Hva er FutureBuilt?

FutureBuilt er et tiårig program med visjon om å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet. FutureBuilt skal stimulere til nyskaping og endret praksis og være en læringsarena for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og brukere. Mer om FutureBuilt.

Leave a comment