Den nye entreprenøren er allerede i gang med arbeidet. Her er André Hansen på asfaltlapping på fylkesveg i Honningsvåg. Foto: Presis Vegdrift AS

Dette er en del av arbeidet i kontrakten firmaet har fått med Statens vegvesen og Finnmark fylkeskommune om drift og vedlikehold av vegene. Kontrakten gjelder fra 1.september, så den nye entreprenøren er allerede i gang.

Vaktmesterjobb

Kontrakten omfatter hele Nordkapp og Måsøy kommuner, store deler av Porsanger og en mindre del av Kvalsund. Entreprenøren får ansvaret for 197 kilometer riksveg, 151 kilometer fylkesveg og 4 kilometer gang- og sykkelveg.

– Enkelt sagt er det den viktige vaktmesterjobben langs veiene som Presis Vegdrift AS nå overtar, sier seksjonsleder Tor Inge Hellander i Statens vegvesen avdeling Finnmark.

En hovedoppgave blir å holde vintervegene åpne og framkommelige. I sommerhalvåret er jobben blant annet å klippe langs kantene, feie vegene, reparere skader i asfalten og høvle grusveger. Tunneler skal også holdes rene for at trafikantene skal få bedre sikt og sikkerhet.

Høy standard

Statens vegvesen stiller høyere krav til entreprenøren som nå overtar ansvaret for driften av riks- og fylkesveger, blant annet med klare standarder for når det skal brøytes.

Kontrakten med Presis Vegdrift AS har en verdi på 208 millioner kroner fordelt på fem år, og er inngått etter anbudskonkurranse. Den tidligere kontrakten med Veidekke Industri AS hadde en verdi på 205 millioner kroner.

Leave a comment