Scanias nye lastebil-generasjon kan være utstyrt med veltesidekollisjonsgardiner integrert ovenfor dørene – en unik løsning som aldri før har blitt tilbudt i lastebiler. Scanias rullesidekollisjonsputer gir betydelig forbedret beskyttelse for både sjåfør og passasjer i tilfelle velt, en av de mest alvorlige typene lastebil-ulykker.

Øker sikkerheten betraktelig

«Bruken av bilbelte er viktig for å la sikkerhetssystemer gjøre jobben sin, og for å sikre at sjåføren ikke blir kastet ut av førerhuset», sier Christofer Karlsson, som er ansvarlig for utviklingen av Scanias kollisjonssikkerhetssystem. «Vår roll side airbag – særlig i kombinasjon med kollisjonsputen i rattet og våre sikkerhetsbeltestrammere – sørger for at sjåføren og eventuelle passasjerer om bord vil ha en mye bedre sjanse til å overleve en rollover ulykke i den nye generasjonen av Scania lastebiler , med langt mindre alvorlige konsekvenser enn det som ville være tilfelle i en hvilken som helst annen lastebil «.

Scania har utviklet både aktive og passive sikkerhetsfunksjonene i deres nye generasjon av lastebiler, med en rekke tiltak som beskytter de som reiser i førerhuset. Ved å tilby rollsidekollisjonsputer, mener Scania det kan være en betydelig reduksjon i andelen av sjåfører som blir drept i rollover ulykker.

Avanserte sensorer

En vanlig årsak til at lastebiler ruller over er at føreren er tvunget til å utføre en unnamanøver for å unngå et møtende kjøretøy eller en hindring. Avanserte systemer med sensorer avgjør når og hvis rollsidekollisjonsputer og andre kollisjonsputer skal utplasseres; og disse kollisjonsputene blåses opp umiddelbart.

Scanias nye og allerede mye omtalte lastebil generasjon vil bli offentliggjort på nettet på kvelden 23. august. Lanseringen kan følges online på nextgenscania.com

Leave a comment