Volvo har på få dager levert nye busser for over 500 millioner i Norge.

– Vi er meget stolte over den tilliten som er vist oss og denne leveransen befester ytterligere Volvos rolle som den ledende bussleverandøren i Norge, sier salgsdirektør Svenn Åge Løkken i Volvo Norge i en kommentar.

I Stavanger ble det 30. Juni levert 187 busser, 110 til Norgesbuss og 77 til Nettbuss, hvorav en var en Renaut Master minibuss. Alle Volvo-bussene er Euro6-busser av modellen 8900 produsert ved Volvos fabrikk i Polen. Alle de 110 bussene til Norgesbuss er laventrebusser, hvilket innebærer at fronten av bussen er ekstra lav for lett ombordstigning. Bussene kjennetegnes av god kvalitet, høy komfort og de er dessuten meget støysvake.  Alle bussene er 8 liters dieselmotor med lavt utslipp.

Når det gjelder de 76 Volvo- bussene til Nettbuss i Rogaland var 5 laventrebusser og de resterende normalgulv-busser utstyrt med heis for bevegelseshemmede.

Alle bussene er levert med service-avtaler og de skal gå i trafikk til 2024 med opsjon for en forlengelse på 2 år. Bussene skal leveres tilbake ved kontraktens utløp. I Rogaland har Nettbuss og Norgesbuss avtale med Kolumbus, Rogaland Fylkeskommunes kollektivselskap.

I Førde er det samtidig levert 63 stk Volvo-busser og 10 stk Renault Master minibusser til Firda Billag AS. 58 av Volvo-bussene er av modellen 8900 med 8 liters Euro 6 – motor og fem er Volvo 9700. Bussene skal gå i rutetrafikk i Sunnfjord de neste 8 årene.

Også i Valdres har Volvo i samme periode levert 31 busser til Trønderbilene AS som skal kjøre for Opplandstrafikk etter at de vant anbudet. JVB har i alle år stått for kollektivtransporten i området. Kontraktsperioden er fra 1. juli 2016 til 1. juli 2024 – en 8 års kontrakt med mulighet for to opsjonsår, totalt 10 driftsår.

Av de 31 Volvo-bussene er 5 stk tur/ekspressbusser av typen Volvo 9500, 26 er busser med normal gulvhøyde – Volvo 8900. 1 buss er en Volvo 7900 Hybrid, hvor batteriene lades under kjøring. Denne skal gå i en servicelinje mellom Fagernes og Leira.

Det er tegnet såkalt Gold Contract på alle bussene, dvs de har en fullstendig serviceavtale og utførende verksted er Oppland Tungbilservice på Fagernes.

Leave a comment