Conpot

Rassikring og kontrollstasjon i Romsdalen ut på anbud

Statens vegvesen har lyst ut konkurranse for rassikring av Dølsteinfonna og Fantebrauta og bygging av ny kontrollstasjon Romsdalen på europaveg 136 i Rauma kommune.

Frist for å levere tilbud er 6.september kl.1100.

Europaveg 136 gjennom Romsdalen er en svært viktig transportåre for Møre og Romsdal, og det får merkbare økonomiske konsekvenser når vegen blir stengt. Fantebrauta og Dølsteinfonna, som ligger ved Horgheim ca. 13 km fra Åndalsnes, er utsatt for snøskred. Skredmassene fra Fantebrauta går av og til ut på veg, men det er like stor fare at lufttrykket fra skredet sammen med dårlig sikt som følge av snøskyen, fører til at trafikantene kan miste kontrollen på kjøretøyet. Ved Dølsteinfonna kommer vanligvis ikke skredmasser ut på vegen, men kraftig lufttrykk har blåst kjøretøy av vegen. Sikten blir svært dårlig ved slike hendelser.

Fantebrauta

Ved Fantebrauta skal det bygges en 240m lang løsmassetunnel i betong. Mot fjellsiden i hver ende av tunnelen skal det bygges voller inntil vegen med bratt støtside mot fjellet for å opprettholde og muligens redusere sannsynligheten for steinsprang mot vegen. Sikringseffekten ved Fantebrauta antas å bli fullgod mot snøskred.

binary-1136465-1082109

Illustrasjon: Statens Vegvesen

Dølsteinfonna

Dølsteinfonna er i dag delvis sikret med en voll som er ment for å redusere for lufttrykket fra snøskred, samt å fange opp eventuelle skredmasser. Vollen er ca. 4 meter høyere enn vegen og 3-8m høyere enn terrenget på skredsiden. Ny voll skal bygges 6m høyere enn vegbanen og vil komme nærmere inn mot vegen og sammen med høyere voll vil dette føre til at lufttrykket fra skredet flyttes høyere opp fra vegen. Sikringseffekten ved Dølsteinfonna økes ved at vollen forlenges, forhøyes og flyttes nærmere vegen enn i dag. I vollen inngår ca. 3200 m2 natursteinsmur mot vegbanesida.

Kontrollstasjon Romsdalen

Bygging av stasjonen er avhengig av finansiering over statsbudsjettet for 2017. Kontrollstasjonen skal ligge på Marstein, ca. 16 km fra Åndalsnes.

Her skal det bygges en moderne kontrollstasjon for store kjøretøy til erstatning for stasjonen ved Trollveggenutsikten på Horgheimseidet. Stasjonen skal bestå av kontor/ekspedisjonsbygg og kontrollhall med grav og vekt. Det vil bli tilrettelagt for bruk av ny teknologi, som opplegg for kjennemerkeskanner, vektfølere i vegbanen, to-veis videoovervåkning av vegen før kontrollstasjonen og termisk fotografering av bremser.

Stikkord: