Conpot

NCC bygger nye Harstad skole

NCC signerte nylig kontrakten med Harstad Kommune for bygging av Nye Harstad skole. Kontrakten har en verdi på 183,9 millioner kroner. Arbeidet startet opp i slutten av juni og skolen skal stå klar til skolestart 2018.

Svein-Arne.sivertsen

Distriktssjef i NCC, Svein-Arne Sivertsen

Den nye Harstadskolen erstatter eksisterende barneskole fra 1917 og ungdomsskoleanlegget fra 1947. Prosjektet gjennomføres i en totalentreprise, med oppstart av detaljprosjektering like etter sommerferien 2016.

Den gamle bygningsmassen skal rives i en annen entreprise før NCC Civil Engineering setter i gang byggingen av barneskolen med 7 årstrinn for inntil 450 elever.  Totalt blir Nye Harstad skole på 7 400 BTA. Utenomhusarbeider skal ferdigstilles i oktober 2018.

Fornøyd

-Vi er svært fornøyd med å signere denne kontrakten, som befester vår sterke posisjon på bygging av skolebygg i Troms fylke. Vi takker Harstad kommune for tillitten og ser frem til å starte opp byggearbeidene, sier distriktssjef i NCC, Svein-Arne Sivertsen

NCC-ansatte vil være involvert i betongarbeidene på bygget. I tillegg vil flere underentreprenører være leid inn til enkelte faser i prosjektet.

Stikkord: