Statens vegvesen vil understreke at det fortsatt pågår mye anleggsarbeid i området og ber derfor publikum om ikke å ta seg inn på anleggsområdet.

Byggeleder Sturla Elvsveen i Statens vegvesen ber om at skilting, avgrensninger og sperringer som går rundt utbyggingsområdet respekteres. Elvsveen forklarer at det er flere grunner til at er svært farlig å ta seg inn på anleggsområdet. En ting er at det jobbes over et stort område med pussing av sideterreng, elektroarbeider, vegbygging, asfaltering og mye annet som det ikke er like lett å se når man ferdes i området. Dette gjør at en del anleggsmaskiner ferdes på kryss og tvers inne på anleggsområdet. En annen ting er det på enkelte områder deponeres stein og jord som det kan være farlig å bevege seg i.

– Vi i Statens vegvesen er kjent med at det er noen tilfeller hvor uvedkommende ikke har respektert skiltingen og tatt seg inn på anleggsområdet. Vi vil understreke at dette er ulovlig og at det er knyttet stor risiko å ta seg inn på området hvor det bygges ny firefelts riksveg 4. Publikum som oppholder seg inne på anleggsområdet, må forvente å bli bortvist. Vegvesenet vil vurdere å politianmelde publikum som flere ganger blir bortvist fra anlegget,  sier Elvsveen.

Leave a comment