I forbindelse med gjenoppbyggingen av regjeringskvartalet skal hovedbrannstasjonen, som ligger under Y-blokken, flyttes. Befolkningsvekst og behovet for flere ansatte, flere brannbiler og mer utstyr gjør at dagens stasjon er i ferd med å bli for liten. I tillegg er anlegget gammelt og nedslitt. Ny hovedbrannstasjon blir liggende i Tvetenveien 18-20 på Bryn og kan stå ferdig i 2022. På samme tomt skal det også planlegges nye kontorer, med mer, for VAV.

Brynområdet inngår i Hovinbyen og står foran en omfattende transformasjon fra å være et eldre næringsområde til å bli en flerfunksjonell bydel med stort innslag av boliger. Den store utfordringen i planleggingsarbeidet blir derfor å forene de kommunale behovene med en framtidsrettet byutvikling.

Åtte tilbydere

Rambøll og Dyrvik arkitekter vant oppdraget i konkurranse med åtte innkomne tilbud. De oppnådde maks score på kompetanse og erfaring. De leverte også den beste oppgaveforståelsen.

-Denne seieren er vi veldig stolte av. Å planlegge ny hovedbrannstasjon er både faglig spennende og i tillegg er det givende å være med å utforme et så viktig bygg for hele hovedstaden, forteller Lars Syrstad, prosjektleder fra Rambøll.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *