Med en lengde på 5,25 meter og en bredde på 2,23 meter (inkludert speil) oppfyller Amarok alle forventningene til en pickup – både i utseende og praktiske egenskaper. Alle utstyrsnivåene har i tillegg fått større felger, noe som også vil bidra til å løfte utseendet på nye Amarok.

Både det utvendige og innvendige designet tar i bruk horisontale linjer, klare skiller mellom overflater og presise linjer for å skape en bil med tilstedeværelse. Den nye fronten går bort fra runde konturer og fokuserer på horisontale og vertikale linjer som gir bilen et mer moderne utseende. Til sammen gjør disse designgrepene at Amarok fremstår som en mer attraktiv pickup, og sørger også for at den tiltaler kundegruppene som tidligere har valgt mer tradisjonelle SUV-er.

Leave a comment