Forskere fra SINTEF Byggforsk har gjennomgått dagens teknologi og sett på internasjonale prosjekter hvor vindkraftverk er installert på og i bygninger. I tillegg er det gjennomført energisimuleringer, og bygningseiere er intervjuet for å kartlegge holdninger til bygningsintegrerte vindkraftverk.

Plassering og utforming avgjør

Undersøkelsene viser at plassering, størrelse og utforming av vindturbinene er avgjørende for om det er lønnsomt å installere vindkraftverk i og på bygninger. I tillegg har topografien i området og eventuelle vindtunneleffekter stor betydning.

– Vindkraftverk i bygninger er et område det er forsket lite på i Norge, sier seniorforsker og en av forfatterne bak rapporten, Matthias Haase. – Vi er allerede i gang med planleggingen av et nytt prosjekt der målet er å få mer kunnskap om vindforhold i byer og små, bygningstilpassede vindturbiner.

Haase vil gjerne bli kontaktet av bygningseiere, rådgivere, vindmølleprodusenter, installatører samt andre forskningsinstitutter som ønsker å delta eller høre mer om det planlagte prosjektet.

Leave a comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *