Conpot

Bygger ny skole og flerbrukshall for Ås kommune

AF Gruppen er av Ås kommune valgt som totalentreprenør for bygging av nye Solberg skole. Skolen som skal bygges er på 7 400 m2. Dette skal bli en 2-parallell barneskole med flerbrukshall.

Utomhusanlegget fordeler seg arealmessig på ca 28 500 kvm med bearbeidet skoleareal utenom skolen og ca 11 500 kvm skogsareal og ca 400 kvm tilknyttet barnehagen.

Arbeidene er planlagt igangsatt i slutten av juni 2016 og skal stå komplett ferdig i august 2018.

Kontrakten har en verdi på MNOK 146 ekskl. mva

– Vår byggvirksomhet i Østfold har jobbet systematisk med å etablere større aktivitet i Follo-regionen. Solberg skole er et viktig oppdrag som et ledd i denne strategien. Sammen med kunden ser vi fram til å realisere et fremtidsrettet lærested, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.

Stikkord: