Dette igjen intregrert med iSURE-programvaren for planlegging av tunnelprosjekt, gir informasjon om bergkvalitet og overiskt over borhullet. Disse unike funksjoner gir en kvalitesøkning av prosjektet.

Systemet er konstruert for bruk med Sandviks borerigger for underjordsboring, og tilbyr på-plass-analyse av bergmasse, noe som kan gi store fordeler ved optimalisering av tunneldrivingen. Det tilbyr ikke bare en enkel måte å oppfylle de mest avanserte bransjespesifike rapporteringskrav, men fungerer også som ett verktøy for bedømming av sikring og injeksjon. Dessuten som ett redskap for lading og sprengning, og gir en komplett geologisk kartlegging.

Oppfyller kravene for moderne tunneldriving.

Prosessene for avansert tunneldriving utvikles kontinuerlig og kravene for konstruktør, entrepenør og utbygger blir mer kompleks. Økt trykk på mer detaljert planlegging, rapportering og dokumentasjon, kvalitets- og sikkerhetsforeskrifter har satt økt fokus på å finne tidsbesparende og mer effektive verktøy. geoSure tilbyr derfor en omfattende og lettvint løsning på denne utfordringen. Ettersom det er helt intregrert med Sandviks eksisterende produktplattformer kan entrepenører, konsulenter og tunnelentreprenører spare både tid og penger på å oppfylle de mest avanserte rapporteringskrav enkelt og kostnadseffektivt.

Fordelene med geoSure illustreres best med hvordan systemet støtter behovsbedømming av fjellforsterkning og injesering. Så snart onlinedata som tas fra hvert borhull analyseres og visualiseres i tunnelplanleggingssystemet iSURE får man et bilde av fjellets kvalitet med meningsfull og geologisk informasjon. Dette kan så brukes for planlegging av bolting og injeksering likeså for å ha som underlag for lading og sprenging.

Den nåværende prosessen for geologisk kartlegging bygger på visuell inspeksjon og tidskrevende labaratoriemålinger. Takket være geoSURE får man nå ett behandlingsverktøy som gjør denne prosessen raskere og gjør at tunneldrivingen i ennå større grad tilpasses og optimaliseres.

Boreriggen er analyseverktøyet

Takket være geoSURE systemet kan nå boreriggen fungere som analyseverktøy der all informasjon innhentes i nå tid direkte i boreriggen. Ikke noe tredjepart utstyr som sensorer eller dataoverførings-enheter behøves ettersom analyseverktøyet er helt innebygget i riggen. Dette innebærerer at geoSURE drar full nytte av borinformasjonen slik at man mottar eksakte og repeterbare resultat. Ettersom geoSURE utgjør en innbygd Sandvik-løsning er det sømløst intregrert med riggens styresystem, noe som sikrer enkel og rask bruk sammen med Sandviks kvalitet, testing og support.

Grundig analyse

Den innbygde nåtidsanalysen omfatter funksjoner for sprekkbilder, fjellfasthet og vannindikering. Den utvidede dataanalysen gjør det mulig å klassifisere fjellets fasthet og kvalitet. Disse funksjoner kan så visualiseres ytterligere med iSURE tunnelplanleggingsprogrammet. Den 2-dimensjonelle planvisningen gir et generelt bilde av tunnelseksjonen, inklusiv 2D-interpolering, sidevisning, toppvisning og planvisning. For en mere detaljert undersøking kan 3D-strukturvisning av tunnelseksjonen brukes. iSURE systemet har den tidligere 3D-visningen samt et etthulls MWD-diagram med de nye geoSURE-variablene.

For tiden finnes geoSURE for Sandviks i-serie tunnelrigger. geoSURE-systemet inkluderer hardvare-komponenter og lisens for iSURE programmvaren. Alle fysiske komponenter installeres enkelt og leverers med en systempakke der den primære komponenten er en AWDU-enhet (Analysis While Drilling Unit) for hver bom.

Leave a comment