Regjeringen innførte et påbud om obligatoriske bompengebrikker for tunge kjøretøy med virkning fra nyttår 2015. Bakgrunnen var at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betalte bompenger i Norge.

– Vi ønsker at norske transportører skal konkurrere på rettferdige vilkår mot utenlandske transportører. Derfor har vi skjerpet en del krav til næringen, samtidig som vi har økt kontrollvirksomheten og reaksjonene betydelig. En viktig forutsetning er krav om obligatorisk brikke. Skal vi først ha bompenger, må vi sikre at alle i transportnæringen betaler sin andel, noe annet vil være svært konkurransevridende, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i en pressemelding.

Per 1. april er det 179.552 utenlandskregistrerte tunge kjøretøy over 3,5 tonn som har AutoPASS-hovedavtale. Ved kontroller er det under 1 prosent som mangler brikke og blir ilagt gebyr for dette.

– Vi fortsetter arbeidet for å bidra til seriøse og lovlydige forhold i veitransportbransjen, også for oppdrag utført av utenlandske transportører. Dette handler både om konkurransevilkår, trafikksikkerhet og sosiale forhold for sjåførene, sier Solvik-Olsen. (©NTB)

Leave a comment