Conpot

Denne tunnelen tar trafikken unna kjempesving

Byggingen av den drøyt 620 meter lange tunnelen sør om Røssvoll i Rana er i gang.

Tunnelen er en del av parsellen Fallheia-Sandheia i utbyggingsprosjektet E6 Helgeland nord. Hæhre Entreprenør har de siste par månedene klargjort tunnelpåhugget, og tirsdag den 5. april gikk den første salven.

Tunnelen drives fra sør mot nord, og gjennomslaget er ventet å skje før sommerferien.

– På andre siden skal vegen fortsette over Langvassåga på en helt ny bru. Når denne vegen åpner slipper trafikantene unna den velkjente nittigraderssvingen ved Røssvollneset, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Fra Langvassåga skal nye E6 gå et stykke ovenfor dagens europaveg, og den kobles på eksisterende veganlegg på Røssvollsletta, like sør for Sandheia.

Parsellen Fallheia-Sandheia er 7,8 kilometer lang og den åpnes for trafikk høsten 2018. Dette er en av tre parseller Hæhre jobber på akkurat nå. De andre to er strekningene Urlandå-Skamdal, sør om Mo i Rana, og Tjæraskaret-Eiterå.

tunnel

Det er høy aktivitet i hele parsellen. Dette bildet er tatt i den nye veglinja, øst for flyplassen på Røssvoll. I det fjerne ser du dagens E6.

Stikkord: