Conpot
  • RTEX

RTEX med halvert energiforbruk og 25 % lavere vekt

Atlas Copco øker lønnsomheten ved hjelp av en ny, avansert teknologi innen brytingseffektivitet og ergonomi.

Takket være et nyutviklet driftsprinsipp – konstant trykkontroll, bedre energioverføring i spettet og den nye RHEX-meiselen – slår RTEX alle rekorder når det gjelder brytingseffektivitet. RTEX har brytekapasiteten til et spett på 30+ kg, men bruker bare halvparten så mye trykkluft og er 25 % lettere.

RTEX gir store innsparingsmuligheter, og innebærer samtidig en helt ny standard med hensyn til innovativ trykkluftteknologi. Både konstruksjon og resultat er nyskapende.TEX 150 PE

RTEX er et fantastisk verktøy å jobbe med. Til tross for at det bare veier 25 kg, er ytelsen den samme som for spett på 30–35 kilo. Det betyr at operatøren slipper å håndtere 5–10 kg ekstra. Målt i henhold til EN ISO 28927-10* ligger hånd-armvibrasjonsnivået i tre aksler under 5 m/s2. I henhold til gjeldende retningslinjer for sikkerhet betyr det at operatøren kan jobbe opptil åtte ganger lenger enn med et tradisjonelt spett. Forklaringen er det konstante trykkammeret oppå spettet, som fungerer som trykkluftoppheng. Verktøyet er mer kompakt enn et tradisjonelt spett , slik at det blir enklere å jobbe med på trange steder og gir en mer ergonomisk arbeidsstilling. Stive håndtak og Sofstart™-funksjon gjør det veldig enkelt å regulere kraften på RTEX.

En av de mest overraskende egenskapene ved RTEX er at det bruker 50 % mindre trykkluft, men likevel opprettholder brytingskapasiteten. Det betyr at kompressoren bare trenger å være halvparten så stor, eller at to spett kan brukes med en kompressor som tidligere bare holdt til ett spett. Konsekvensen blir mindre investering i kompressorer, redusert drivstofforbruk, enklere transport og mindre utslipp.

Nytt driftsprinsipp

Alt dette er mulig på grunn av et nytt driftsprinsipp oppfunnet av Atlas Copco-ingeniørene Olof Östensson og Thomas Lilja ved Construction Tools Innovation Center i Kalmar.

Dette sier Olof Östensson om det nye driftsprinsippet:

– I et vanlig spett slippes det ut luft hver gang stempelet går opp eller ned. I RTEX slippes det ut luft bare én gang – ved stempelets returslag. Det konstante trykket i et kammer oppå RTEX trykker da stempelet ned. Trykket oppå det aktiverte stempelet er konstant. Derfor produseres det ingen vibrasjoner som i tradisjonelle spett, og det er dermed ikke behov for vibrasjonsdemping. Dette oppnådde vi ved å flytte ventilen fra øverst til nederst på spettet – vårt nye «Up-Side-Down»-konsept (i stedet for «upside-down»). Det nye spettet er lengre og tyngre, og overfører kraften til den unike «RHEX»-meiselen langt mer effektivt. Det er mulig å bruke tradisjonelle meisler på RTEX, men den nye meiselen er spesialtilpasset til det nye spettet for å oppnå optimal trykkbølgesamspill og dermed bedre brytingsytelse. Spissen på RHEX har dessuten en spesiell, konkav profil som gir betydelig mindre risiko for at meiselen setter seg fast. Det nye driftsprinsippet, det lange stempelet og RHEX-meiselen har medført rekordhøy effektivitet – en reduksjon av trykkluftbehovet med over 50 % for samme brytingskapasitet.

– Det aller beste med RTEX er at det betaler seg selv, forteller Tomas Ulander, Business Line Manager for Construction Tools. – Ettersom du bare trenger en kompressor som er halvparten så stor eller kan bruke to spett i stedet for ett med samme energikilde, gir RTEX umiddelbar avkastning i form av lavere kostnader til kompressor. Dermed sparer du både penger og miljø.

Stikkord: