Conpot

Flere tusen skal sysselsettes med veiarbeid

Flere milliarder kroner skal brukes på å forbedre norske veier i 2016. Det betyr sysselsetting av over 4000 personer.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie presenterte torsdag bevilgningene til Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen i statsbudsjettet 2016.

For Vegvesenet er nærmere 4,2 milliarder kroner satt av til vedlikehold og fornying av riksveiene i år. Nyasfaltering av mellom 1.250 og 1.300 kilometer riksvei står blant annet på programmet.

– 2015 var det første året at forfallet ikke økte, noe som er positivt i seg selv. I tillegg er det tilfredsstillende at vi i år vil ta igjen forfallet med 1,3 milliarder kroner, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Å innhente etterslepet er et omfattende arbeid som kommer til å ta tid. Vedlikehold har ikke vært prioritert høyt nok av tidligere regjeringer og Storting. Det kan være stas å klippe snorer når nye prosjekter står klare til bruk, men jeg er mer opptatt av at infrastrukturen vi bruker hver dag skal være i god stand, sier samferdselsministeren.

Store summer skal også brukes på tunneler og bruer.

– For flere av tiltakene er det bare å sette i gang. I tillegg til at infrastrukturen blir bedre, bidrar tiltakene til økt aktivitet, sier Solvik-Olsen.

Vegvesenet forventer at sysselsettingseffekten av prosjektene vil være på 4.300 personer. (©NTB)

Fakta om tiltak i transportsektoren i 2016

  • Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen la torsdag fram planer om vedlikeholds- og fornyelsestiltak i transportsektoren i 2016.
  • I statsbudsjettet er det til sammen bevilget om lag 9,4 milliarder kroner til vedlikehold og fornying på budsjettene til de tre transportetatene. Nivået er 78 prosent høyere enn det som ble foreslått i 2014.
  • I 2016 skal Jernbaneverket drifte, vedlikeholde og fornye jernbanenettet for 8,3 milliarder. Det betyr rekordhøy aktivitet og at etterslepet i vedlikeholdet blir redusert for andre år på rad. Størst blir innsatsen på hovedstrekningene Bergens-, Dovre-, og Sørlandsbanen, samt på jernbanen i og gjennom Oslo-området.
  • Kystverket har lyst ut, og skal lyse ut, kontrakter for vedlikehold verd totalt 110 millioner kroner. Arbeidet skal utføres i løpet av 2016.
  • Kontraktene omfatter generelt vedlikeholdsarbeid (16), prosjekter med utbedring etter stormskader (11) samt vedlikeholdsprosjekter for fyrstasjoner (36), her inngår også sanering av blåskjellanlegg. (©NTB)

Stikkord: