Conpot

Må ikke forsterke nedturen i sør-vest

BNLs medlemsundersøkelse for 2016 viser at krisen i oljenæringen påvirker særlig bedriftene i byggenæringen på Sør- Vestlandet. Samtidig oppleves konkurransen mot utenlandske aktører tøff.

– Arbeidsledigheten er på vei opp, men det er store oppgaver innenfor spesielt samferdsel som skal realiseres. Det er i samfunnets interesse at vi bruker anleggskompetansen, samt kompetanse fra olje og gass til å sikre verdiskaping og sysselsetting i et langsiktig perspektiv, sier Jon Sandnes, adm. dir.  i BNL.

Medlemsundersøkelsen viser at markedet fortsatt er godt, men i enda større grad nå enn tidligere bekrefter undersøkelsen at byggenæringen består av mange markeder, og særlig de regionale forskjellene er større enn tidligere.

– Et varsko er at der krisen rammes hardest på Sør-Vestlandet, skal det også investeres i store infrastrukturprosjekter som blant annet fergefri E39. For at norske bedrifter skal kunne være med i konkurransen må de offentlige byggherrer være krevende kunder, for å sørge for at vi ikke bygger oss til større ledighet i fremtiden, sier Jon Sandnes i BNL.

Bare pris som avgjør?

BNL mener det er på høy tid å adressere debatten om hvordan offentlige kontrakter tildeles.

– 67 prosent av bedriftene svarer at pris «svært ofte» eller «alltid» vinner frem som det viktigste tildelingskriteriet. I et europeisk marked der tilgangen til billig arbeidskraft er nesten ubegrenset, så er dette noe som bør vekke myndighetene. Det skal bygges for opp mot 1.000 milliarder frem mot 2040, og da er det svært viktig å holde på viktig kompetanse og arbeidskraft, sier Sandnes.

BNL mener at bedriftene spiller en nøkkelrolle gjennom å ta i bruk lærlinger.

– Undersøkelsen bekrefter at bedrifter tar inn lærlinger for å sikre at kompetansen blir videreført, men også at de føler et samfunnsansvar til å påta seg denne oppgaven. Det at myndighetene innfører lærlingklausul vil være et viktig grep fordi vi også ser at det dessverre har vært alt for lett å omgå kravet om lærlinger, og det har blitt et konkurransefortrinn fra utenlandske bedrifter, avslutter Sandnes.

Stikkord: