Conpot
  • Powel Leica captivate

Vellykket lansering av Captivate

I januar og februar arrangerte Leica Geosystems roadshowet "Be Captivated", hvor syv norske byer etter tur ble presentert for deres nye løsninger. Powel var med som samarbeidspartner, og dataflyt mellom Leica og Gemini var et sentralt tema.

Captivate er Leica Geosystems nye totalløsning for programvare og nye modeller av totalstasjoner, skannere, målebøker og nettbrett for håndtering av 3D data i felt.

Nesten 150 deltakere var med på arrangementet som ble avholdt i Oslo, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Bodø, Trondheim og Stavanger.

Powel og Leica

Leicas nye løsninger har gode muligheter for dataflyt med Gemini-produktene Terreng & Entreprenør samt Oppmåling. De siste årene har Leica Geosystems hatt stor fokus på brukervennlige grensesnitt, og under deres presentasjon var intuitiv, komplett og brukervennlighet viktige nøkkelord.

Fra Powel sin side var det spesielt fokus på den nye modulen 3D Skanndata som blant annet åpner for direkte import av store punktskyer. I siste versjon av Gemini Terreng & Entreprenør kan man nå utføre redigering og 3D-triangulering av nær ubegrenset størrelse punktskyer. Håndtering av overheng er ikke lenger noe problem. Datagrunnlaget kan sorteres på bakgrunn av RGB verdier, høyde eller intensitet.

Leica Geosystems er totalleverandør for posisjoneringsutstyr for landmåling og maskinstyring, og segmentansvarlig landmåling i Leica Geosystems, Zoltan Antaloczy, forteller at omtrent 90% av deres kunder innen landmåling bruker Gemini programvare.

– Landmålere er helt avhengig av god dataflyt fra a til å gjennom hele prosessen, og da trenger man god programvare som sørger for at man kan importere og eksportere data, sier han. Vi har hatt et godt samarbeid med Powel over lengre tid, og det er veldig enkelt å eksportere data mellom Powel og Leica.

Hvorfor skanndata-modul?

Markedet har etterspurt bedre og mer integrerte løsninger for håndtering store punktskyer. Den nye modulen i Gemini tilbyr nå denne muligheten og er en effektiv løsning for håndtering av store datamengder og etablering av 3D-modeller.

Et av høydepunktene i modulen 3D Skanndata er import av punktskyer direkte fra Leica MS50/MS60. I tillegg støtter den andre kjente formater fra de fleste type skannere. I løsningen inngår redigering av punktskyer i 3D, 3D-triangulering av punktskyer samt tetting av hull i triangelnett og fjerning av grove feil i punktskyen.

– Gemini er et svært enkelt og hurtig redigeringsverktøy for punktskyer, sier salgssjef Trond Vindenes i Powel. Nå kan Gemini importere rådata direkte uten at de først må prosesseres i annen programvare først. Resultatet kan brukes både til areal- og volumberegning i tillegg til geometrisk kontroll av punktsky mot planlagt 3D modell.

Gode tilbakemeldinger

– Vi er veldig fornøyde med «road-showet», sier Antaloczy. Vi prøver å arrangerer disse en gang årlig, gjerne i forbindelse med produktnyheter, og dette var en god mulighet til å presentere våre nyheter på. Kundene fikk prate med folk fra både Powel og Leica Geosystems, noe vi fikk vi gode tilbakemeldinger på.

Stikkord: