Conpot

Fem vil bygge på Leikanger

Tirsdag 8.mars var det tilbudsåpning på regionvegkontoret på Leikanger. Totalt fem tilbud kom inn, og det skilte om lag fire millioner kroner mellom det høyeste og laveste tilbudet.

– Vi er fornøyd med antallet tilbud, og vi er glad for at det er stor interesse for en jobb som har mye å bety for lokalsamfunnet. Nå skal tilbudene evalueres og kontrollregnes før vi tar en endelig avgjørelse, sier prosjektleder Tone Anette Espe.

Arbeidet med bygging av 550 meter ny gang- og sykkelveg fra Kløvi til Njøs skal starte våren 2016. Veglysene på strekningen fra Njøsavegen til Kløvi skal også fornyes, og busstoppet ved Statens hus skal rustes opp.

Statens vegvesen samarbeider med Leikanger kommune og Sognekraft i dette prosjektet. I sammenheng med byggingen av gang- og sykkelveg skal det kommunale vass- og avløpsanlegget fornyes, og Sognekraft skal legge ny høgspentkabel i felles kabelgrøft.

Anleggsarbeidet skal være ferdig i løpet av desember 2016.

Tilbodssum Tilbodssum ekskl. mva
Brødrene Lomheim AS 11.749.732
Magne Hafstad AS 14.879.534
Mesta AS 13.548.373
Fosse Maskin og Transport AS 13.059.902
Kveen AS 10.949.253

Stikkord: